What is a widely accepted tool to evaluate body composition?

Ang DEXA (Dual Energy X-Ray Absorptiometry), na orihinal na nakatuon sa pagsukat ng density ng buto, ay ginagamit na ngayon bilang isang tool upang sukatin ang komposisyon ng katawan.