What is the Pacific Ocean known for?

Ang Karagatang Pasipiko ay ang pinakamalaking karagatan sa Earth. Sinasaklaw nito ang higit sa 30% ng ibabaw ng daigdig. Ito ay napakalaki na ito ay mas malaki kaysa sa kabuuan ng lahat ng mga kontinente ng mundo! Ang Karagatang Pasipiko ay din ang pinakamalalim na karagatan.