What is the warmest ocean on Earth?

Ang Indian Ocean ang may pinakamataas na temperatura sa ibabaw ng dagat sa mundo at higit sa lahat ay matatagpuan sa mga tropiko.