What plants live in the Atlantic ocean?

Ang mga halaman na naninirahan sa Atlantic ay kinabibilangan ng seaweed, seaweed, seaweed at oats. Ang lahat ng mga halaman na ito ay matatagpuan sa paligid ng mga coral reef. Bumubuo sila ng marine biomes. Ang mga halaman tulad ng phytoplankton at algae ay may kakayahang manirahan sa mga marine areas.