What type of exercise involves large muscle groups that perform the continuous movement for a prolonged period of time?

aerobic exercise - lahat ng mabibigat na aktibidad na may kasamang pangmatagalang masipag na ehersisyo.