What type of plate is Plate A? What about Plate B? Why did you say so?

Ang Plate A ay isang oceanic plate dahil ito ay medyo manipis kaysa sa plate B. Habang ang plate B ay isang continental plate dahil ito ay mas makapal at lumulutang nang mas mataas kaysa sa kabilang plate.