When Can You Feel Your Baby Move? (Pregnancy)

Ang mga unang paggalaw ng iyong sanggol (tinatawag na “fetal quickening”) ay karaniwang magaganap sa pagitan ng 18 at 22 na linggo, kahit na ang ilang mga kababaihan ay nararamdaman ang paggalaw bago. Karamihan sa mga kababaihan ay naglalarawan sa mga paggalaw na ito bilang “flutters” o “mga bula.”