Where are places with no earthquakes?

Maaaring iba-iba ang mga sagot. Ilan sa mga posibleng sagot ay: karamihan sa Karagatang Pasipiko, hilagang dulo ng Asya, karamihan sa Europa, silangang Hilaga at Timog Amerika, at Kanlurang Africa.