Where are they located?

Ang ilan ay matatagpuan malapit sa mga gilid ng mga kontinente, ang ilan ay matatagpuan sa gitna ng mga kontinente, habang ang iba ay matatagpuan sa mga karagatan.
Ngunit hindi LAHAT ng mga hangganan ng kontinente, mga sentro ng kontinente o karagatan ay maaaring maging mga lugar kung saan maaaring mangyari ang mga lindol.