Which is the best aerobic exercise that requires minimal training and equipment?

Ang paglalakad ay isa sa mga pinakamadaling air conditioning program na magagamit. Maaari mong ibahin ang lakas depende sa antas ng iyong kalusugan. Maliban sa mga sapatos sa paglalakad, hindi ito nangangailangan ng mga espesyal na kagamitan.