Which ocean is coldest?

Ang Arctic Ocean ay ang pinakamalamig na karagatan, na may average na temperatura na humigit-kumulang 28 degrees Fahrenheit, ngunit habang umiinit ang Earth, ang Arctic ay magiging dalawang beses na mas mainit kaysa sa iba pang bahagi ng mundo. Ang dami din ng tubig na ito ang pinakamaliit na karagatan sa mundo. Sukat: Mga 5,427,000 square miles. Lalim: 3406 talampakan sa karaniwan.