Which ocean is the deepest?

Ang karaniwang lalim ng karagatan ay humigit-kumulang 3,688 metro (12,100 talampakan). Ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan ay tinatawag na Challenger Deep at matatagpuan sa ilalim ng kanlurang Karagatang Pasipiko sa katimugang dulo ng Mariana Trench, na umaabot ng ilang daang kilometro sa timog-kanluran ng isla ng Guam sa Estados Unidos.