Which of the following is an aerobic exercise?

Ang aerobic exercise ay anumang uri ng air conditioning. Maaaring kabilang dito ang mga aktibidad tulad ng mabilis na paglalakad, paglangoy, jogging, o pagbibisikleta.