Which of the following principles of exercise training states that the body should experience a gradual increase in workload?

Timbang. Ang teorya ng ehersisyo para sa labis na katabaan ay nagsasaad na ang mas mataas kaysa sa normal na stress o timbang ng katawan ay kinakailangan para maganap ang mga paggalaw ng pagsasanay. Nangangahulugan ito na upang mapabuti ang ating pisikal na kondisyon, lakas o pagtitiis, dapat nating dagdagan ang ating mga responsibilidad.