Why do dogs sniff each other's rears?

Ang mga aso ay sumisinghot sa likuran bilang kanilang paraan ng pagtatanong, “Sino ka at kumusta ka?” Maaaring malaman ng mga Canine ang isang buong impormasyon mula sa isang whiff lamang. Ang mga pagtatago na inilabas ng mga glandula sa rump ay nagsasabi sa iba pang mga hayop ng mga bagay tulad ng kasarian ng aso, diyeta, at kondisyon. Ito ay uri ng pakikipag-usap sa mga kemikal.