Why do dogs walk in a circle before lying down?

Nakuha ng mga aso ang pag-uugaling ito mula sa kanilang mga ligaw na ninuno, na walang access sa mga doggy bed. Ang paglalakad sa mahigpit na bilog ay magtutulak sa matangkad na damo at ihuhubog ito sa isang kama. Ang paggalaw ay makakakuha din ng takot sa anumang mga bug at ahas na nagtatago sa halaman.