Why is it difficult to change unhealthy habits?

Ang mga neuron ay may posibilidad na bumuo ng mga zone fire sa simula ng isang bagong kaganapan, na nagtatapos kapag nangyari ang aktibidad, at pagkatapos ay nasusunog muli pagkatapos ng kaganapan. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagpapahalaga ay umuunlad, kapwa sa moral at kaisipan. Maaari itong maging mahirap para sa iyo na kontrolin ang iyong mga emosyon.