Why is physical activity a risk factor for non-communicable diseases?

Iminumungkahi ng malakas na ebidensya na ang pisikal na kawalan ng aktibidad ay nagpapataas ng panganib ng maraming problema sa kalusugan, kabilang ang mga non-communicable disease (NCDs) ng coronary heart disease (CHD), type 2 diabetes, at breast cancer. at bituka, at nagpapaikli sa pag-asa sa buhay.