Why is the Atlantic cold?

Ang AMOC ay bahagi ng isang mas malaking network ng pandaigdigang mga pattern ng sirkulasyon ng karagatan na nagpapalipat ng init sa buong mundo. Ito ay pinalakas ng paglamig at paglubog ng tubig-alat sa matataas na latitude ng North Atlantic.